UTLEIE

 

Alle seksjonseiere står fritt til å leie ut sin seksjonsenhet.

  • Men i henhold til vedtektene skal styret/forretningsfører bli orientert av seksjonseier om utleien. Dette fordi styret er forpliktet til enhver tid å ha kunnskap om hvem som bor i enhetene av hensyn til sikkerhet og varsling om uhell, ulykker, kritiske arbeider etc.

  • Seksjonseier gir melding pr e-post til styreleder om utleien. Det kan påløpe et gebyr dersom det medfører ekstraarbeid for styreleder å håndtere utleien.

  • Meldingen skal inneholde varigheten av utleien (dato fra/til), samt navn på leietaker(e). Dette gjelder både korttids- og langtidsutleie.

  • Korttidsleie regnes som inntil 30 dager sammenhengende utleietid. For korttidsleie gjelder generelt at samlet årlig utleietid er mindre enn 90 dager (ref.  Eierseksjonsloven, endringer 2019).

  • Seksjonseier er pliktig til å orientere leietaker om sameiets rutiner med hensyn til husordensregler og avfallshåndtering.

  • Seksjonseier er ansvarlig for at de månedlige fellesutgiftene innbetales til rett tid.

UTLEIEFORHOLD

Utleieforholdene skal registreres hos styreleder.

PLAKATER FOR UTLEIERE

 

Her er plakater som du bør vise dine leiebeboere ved utleie. Last ned, skriv ut og heng opp på synlig sted.

HUSORDEN

Kortversjon for utleie. Som eier må du forholde deg til de generelle reglene.