OM SAMEIET TREGÅRDENE I TØNSBERG

Bakgård_edited.jpg

Navn                                         

Sameiet Tregårdene

  • Sameiet ble etablert høsten 2019

  • Omfatter i alt 5 bygninger som daterer seg fra ca 1850 til 1900

  • Alle er rehabilitert i 2019/20

  • Området er fredet, bygningene er vernet

 

Organisasjonsnummer       

923 791 442

 

Gårds- og bruksnummer   

1002 / 94 / seksjon 1-9 i Tønsberg kommune

 

Seksjon og postnummer             

Sn 1 = Prestegaten 7A               -3126

Sn 2 = Prestegaten 7B              -3126

Sn 3 = Øvre Langgate 35B.1     -3110

Sn 4 = Øvre Langgate 35B.2    -3110

Sn 5 = Øvre Langgate 35A.1     -3110

Sn 6 = Øvre Langgate 35A.2    -3110

Sn 7 = Øvre Langgate 37A       -3110

Sn 8 = Øvre Langgate 37C       -3110

Sn 9 = Øvre Langgate 37B       -3110

Fellesareal - Kjeller Øvre Langgate 35A

Fellesareal - Kjeller Øvre Langgate 37

 

(Trykk på adressene for å se plantegninger. NB! Tegningene er i ulik målestokk)

Dokumenter

Vedtekter

Husordensregler

Årsrapport (kontakt styreleder)

Regnskap og budsjett

Parkering

Styreleder                                 

Jan Richard P. Kristiansen

Mobil: 900 88 777

Epost: styreleder@tregaardene.no

Forretningsfører                   

Lena Onarheim

Mobil: 917 37 243

Epost: lena.onarheim@kuba.no

 

Kuba Norge AS

Danholmen 25B

3128 NØTTERØY​

Historien

De historiske kartene fra årene 1868, 1883, 1895 og 1904, kan på usikkert grunnlag gi rom for tolkningen som følger:

  • Øvre Langgate 37 (hoveddelen av det som i dag har adresse 37A) eksisterte i 1868

  • Prestegaten 7B vises på kart fra 1883, men kan muligens være del av anlegget som lå der i 1868 og som ble revet eller flyttet for å føre Borger-skolegaten (senere Prestegaten) videre opp til Graabrødregaten. Bygningen har samme matrikkel-nummeret i 1868 som i senere år.

  • Både Øvre Langgate 35A og B er inntegnet på kartet fra 1883.

  • Øvrige av dagens adresser (Prestegaten 7A, Øvre Langgate 37B og C) er ombygginger av uthus som eksisterte før 1904 eller tilkom senere.