INNHOLDSGUIDE
- Kart over HOVEDSIDER og UNDERSIDER i nettstedet

TREGÅRDENE

KORT OM

 

NETTSTEDKART

INNHOLDSGUIDE (du er her)

VELKOMMEN

 • Bilder fra aktiviteter i sameiet

BEBOERINFO

INFO

 • om styremøter

 • om refrater

 • om kontakt til styret

 • Branninnstruks

 • Brannkart

 • om HMS

 • om vedlikehold

 • om beboeransvar

 • om evakuering

 • om utleie

 • om Facebook

 • siste nytt

HUSORDEN

 • Husorden

 • Vedlikehold

 • Parkering

 • Avfallshåndtering

 • Boder og fellesarealer

INTERNKONTROLL

 • Internkontroll - system og dokumentasjon 

UTLEIE

 • Utleie

 • Utleieforhold

 • Plakater for utleiere

​SAMEIET (passordbeskyttet)

 • Sameiet per dato

  • Seksjonseiere

  • Adresseliste

  • Langtidsutleie

 • Data om sameiet

  • Organisasjonsnummer

  • Gårds- og bruksnummer

  • Adressene

  • Arealbrøk

  • Arealfordeling

  • Styreleder

  • Forretningsfører

 • Utleie

 • (Årsmøtereferater)

 • (Styremøtereferater)

 • Internkontroll

 • Vedtekter

 • Husorden

 • Vedlikehold

 • Vedlikeholdsplan

 • Økonomi for seksjonseier

STYRET (passordbeskyttet)

 • Styret 2020

 • Kontaktadresser

 • Hjemmeside

ARKIV (passordbeskyttet)

 • Referater

  • Årsmøter

  • Styremøter

 • Budsjetter og regnskap

  • Budsjetter​

  • Regnskapsutskrifter

 • Drift og vedlikehold

  • Avtaler​

  • Tilstandsrapporter

 • Internkontroll (manual og grunnlagsdokumenter)

 • HMS kontrolldokumenter

  • Planer​

  • Rutiner og sjekklister

STYREARBEID (passordbeskyttet)

 • Diverse dokumenter det jobbes med (klarerte dokumenter lagres i ARKIV)