STYREMØTER

Neste styremøte er berammet til 26/01/2021. Utsatt pga coronasituasjonen.

KONTAKT

Styret kan kontaktes på

e-postadressene:

styret@tregaardene.no

eller

styreleder@tregaardene.no

REFERATER

Referater fra sameie- og styremøter finner du på siden SAMEIET (passordbeskyttet).

BRANNINSTRUKS

Her kan du laste ned plakat med sameiets branninstruks.

BRANNKART

Kart over eiendommen og bygningene og seksjonene.

HMS

Logg inn på siden SAMEIET for å se vår internkontroll.

LØPENDE VEDLIKEHOLD

Logg inn på siden SAMEIET for å se vaktmesteravtalen.

VEDLIKEHOLDSPLAN

Logg inn på siden SAMEIET for å se sameiets vedlikeholdsplan (levende dokument)

BEBOERANSVAR

Styret oppfordrer beboerne til fortløpende å ta nødvendig ansvar for stell og vedlikehold av våre fellesområder, som f.eks.

  • beplantningene

  • avfallsområdet

  • rydde bort søppel etc

 

Det oppfordres til å håndtere avfall i henhold til den instruksen som Tønsberg kommune har gitt. Se under HUSORDEN. Avfall som plasseres utenfor containerne blir ikke hentet. 

Les om bruken av boder/fellesarealer under siden HUSORDEN.

HUSK HMS

Seksjonseierne plikter i sin egen leilighet at følgende er i orden og fungerer etter hensikten

  • Brannvarsling

  • Brannslukkingsutstyr

  • Komfyrvakt

Her kan du laste ned sjekkliste for seksjonseiernes plikt til å følge opp sameiets HMS-plan.

EVAKUERING

Ved evakuering av boligene i forbindelse med brann og brannøvelser er møtested parkeringsplassen vis-a-vis Øvre Langgate 33.

UTLEIE

  • Seksjonseiere som vil leie ut enheten sin plikter å gi beskjed til styret med opplysning om navn og kontaktinfo til leietaker og om utleieperioden. Ved brann og andre ulykker, er det styrets ansvar å kunne redegjøre for hvem som til enhver tid bebor enhetene.

  • Utleier plikter å informere leietaker om avfallsrutinene i sameiet, samt bruk av fellesarealer.

  • Utleier plikter å informere leietaker om husordensreglene.

  • Utleier plikter å informere leietaker om branninstruksen.

Jfr. §14 i vedtektene. Se dessuten orienteringen som er gitt under siden UTLEIE.

FACEBOOK

Sameiet har en egne facebook-side "Sameiet Tregårdene". Den er kun for medlemmer. Her kan du utveksle meninger og få opplysninger.

SISTE NYTT

PORT

Det planlegges å reetablere port ved innkjøringen til gårdsplassen. Vi avventer dette til vi har bedre oversikt over økonomien.

 

Synspunkter på dette må snarest gis til styret.