BEBOERINFO

STYREMØTER

Neste styremøte er ikke berammet.

KONTAKT

Styreleder kan kontaktes på

e-postadressen:

styreleder@tregaardene.no

REFERATER

Referater fra sameie- og styremøter finner du på siden SAMEIET (passordbeskyttet).

BRANNINSTRUKS

Her kan du laste ned plakat med sameiets branninstruks.

BRANNKART

Kart over eiendommen og bygningene og seksjonene.

INTERNKONTROLL/HMS

Logg inn på siden  ARKIV  for å se vår internkontroll.

Styret har ansvar for å følge opp denne, men seksjonseierne bør sette seg inn i planen. Den kan lastes ned som pdf.

VEDLIKEHOLDSPLAN

Logg inn på siden SAMEIET for å se sameiets vedlikeholdsplan (levende dokument)

BEBOERANSVAR

Styret oppfordrer beboerne til fortløpende å ta nødvendig ansvar for stell og vedlikehold av våre fellesområder, som f.eks.

  • beplantningene

  • avfallsområdet

  • rydde bort søppel etc

Det oppfordres til å håndtere avfall i henhold til den instruksen som Tønsberg kommune har gitt. Se under HUSORDEN. Avfall som plasseres utenfor containerne blir ikke hentet. 

HUSK HMS

Seksjonseierne plikter i sin egen leilighet at følgende er i orden og fungerer etter hensikten

  • Brannvarsling

  • Brannslukkingsutstyr

  • Komfyrvakt

Her kan du laste ned sjekkliste for seksjonseiernes plikt til å følge opp sameiets HMS-plan.

EVAKUERING

Ved evakuering av boligene i forbindelse med brann og brannøvelser er møtested parkeringsplassen vis-a-vis Øvre Langgate 33.

UTLEIE

  • Seksjonseiere som vil leie ut enheten sin plikter å gi beskjed til styret med opplysning om navn og kontaktinfo til leietaker og om utleieperioden. Ved brann og andre ulykker, er det styrets ansvar å kunne redegjøre for hvem som til enhver tid bebor enhetene.

  • Utleier plikter å informere leietaker om avfallsrutinene i sameiet, samt bruk av fellesarealer.​

  • Utleier plikter å informere leietaker om husordensreglene.

  • Utleier plikter å informere leietaker om branninstruksen.

Jfr. §14 i vedtektene. Se dessuten orienteringen som er gitt under siden UTLEIE.

FACEBOOK

Sameiet har en egne facebook-side "Sameiet Tregårdene". Den er kun for medlemmer. Her kan du utveksle meninger og få opplysninger.

SISTE NYTT

Salg av seksjon 6

Ny eier fra 1. desember 2021 er Cecilie Lie.

Planlagte arbeider i/på bygninger

På grunn av lekkasjer er hele taket på Øvre Langgate 35B lagt om. Arbeidene er utført etter reklamasjon til selger.

Arbeidet er nå avsluttet etter kun 14 dagers innsats. Imponerende! Nå er plassen ryddet og som før. Med det unntak at solsikkene til Haakon er forsvunnet.

Omtale i Tønsberg blad

Den historiekjære arkitekt og illustratør Sigmund Sontum har tatt en titt inn på gårdsplassen.

Se her

Salg av seksjon 2

Ny eier fra 14. januar 2022 er Ann Kristin Reinskau.

Endringer i styret

Mikael er nytt styremedlem. Bente er valgt som ny vara. Valget ble gjort i ekstraordinært sameiemøte på digital plattform. Spørsmål om dette kan rettes til styreleder.