HUSORDEN

Ordensregler for sameiet

VEDLIKEHOLD

Styret har inngått avtale om vaktmestertjenester (se siden SAMEIET).

 

Dersom seksjonseiere selv ønsker å gjøre utvendig vedlikehold, skal dette utføres etter en styregodkjent plan og etter styrets anvisninger.

PARKERING

Sameiet har totalt 6 parkeringsplasser som alle er tildelt enkeltstående seksjonseiere (se siden SAMEIET).

 

I henhold til ORDENSREGLER kan seksjonseier bare leie ut sin plass til en annen seksjonseier i sameiet.

AVFALLSHÅNDTERING

Husk sortering av avfallet

Konsekvens av dårlig sortering kan være at avfallet ikke blir hentet. Hentedag for avfallet er hver tirsdag formiddag. Dersom vi må be om ekstra henting fakturerer kommunen en utgift som fordeles på alle seksjonseierne (kommunale utgifter).

 

BLÅ KONTAINER

  • Papp og papir (Pappesker flatklemmes.​)

 

GRÅ  KONTAINER

  • Plast (Ikke ispor. Isopor er restavfall.)​

 

GRØNN KONTAINER

  • Restavfall (Det som ikke er papp, papir, plast, glass, metall og mat.)

 

BRUN KONTAINER

  • Matavfall. Bruk gjerne dobbel matavfallspose. Nye matavfallsposer får du ved å knytte en tom pose til hanken i containeren. Da vil renovatøren legge igjen en ny rull.

 

ORANSJE KONTAINER

  • Glass og metall​

Huskeliste for avfallshåndteringen

Slå den gjerne opp på kjøkkenveggen eller annet strategisk sted.

Kalender for avfallshenting 2021

BODER OG FELLESAREALER

Bruk av boder